สายส่งข้อมูล (26 Manufacturer)
HELUKABEL GmbH


HELUKABEL หนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้านสายไฟอุตสาหกรรมจากประเทศเยอรมนี เราเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายสายไฟ, สายไฟสั่งผลิตพิเศษ, สายไฟสำหรับงานด้านสื่อ (Media), สายไฟสำหรับงานด้านการจัดการข้อมูล เครือข่าย และบัสข้อมูล, สายไฟสำหรับงานด้านหุ่นยนต์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั้งหมด เรามีการผลิตสินค้าเพื่อเก็บสต็อกอยู่ภายในคลังสินค้ามากกว่า 33,000 รายการ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าทุกด้าน ทำให้เราสามารถ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าของเราภายในระยะเวลาอันสั้น เราวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันเป็นเป้าหมายหลักของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆ กัน